Regelgeving

In deze rubriek vindt u een overzicht van Vlaamse regelgeving bestemd voor de lokale besturen. U kan uw zoektocht verfijnen door te filteren op type ( bv. decreet, omzendbrief,...) op thema( bv. financiën, erediensten, ...). Daarnaast kan u ook filteren op bestuur en publicatiejaar.

Nr omzend Titel Type Datum
BVR houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid Uitvoeringsbesluit 11.12.2014
BB 2014/4 Omzendbrief aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015 Omzendbrief 08.09.2014
BB 2014/3 Omzendbrief kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen Omzendbrief 28.03.2014
BB 2014/2 Omzendbrief subsidies gebouwen van de eredienst, georganiseerde vrijzinnigheid en crematoria Omzendbrief 28.03.2014
Ministerieel besluit subsidies gebouwen van de eredienst, vrijzinnigheid en crematoria Uitvoeringsbesluit 18.03.2014
Statutair personeel lokale besturen - Werken na 65 jaar Uitvoeringsbesluit 14.02.2014
Aanpassing procedure opheffing erkenningen Uitvoeringsbesluit 14.02.2014
BB 2014/1 Omzendbrief verkiezingen besturen van de eredienst Omzendbrief 17.01.2014
Besluit Vlaamse Regering subsidies gebouwen van de eredienst, vrijzinnigheid en crematoria Uitvoeringsbesluit 20.12.2013
besluit tot wijziging evenwichtscriteria BBC-besluit Uitvoeringsbesluit 22.11.2013
BB 2011/01 Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit Omzendbrief 18.11.2013
BB 2013/8 Omzendbrief invoering BBC Omzendbrief 18.10.2013
Is werken na 65 jaar mogelijk voor statutair personeel? Decreet/wet 06.09.2013
BB 2013/7 Omzendbrief digitale rapportering BBC Omzendbrief 06.09.2013
Decreet subsidies gebouwen van de eredienst, vrijzinnigheid en crematoria Decreet/wet 12.07.2013
Ministerieel besluit digitale rapportering Uitvoeringsbesluit 09.07.2013
MB houdende vastlegging van de specificaties waaronder de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt tussen de organen en personeelsleden van de gemeente, de provincie of het district die een beslissing nem Uitvoeringsbesluit 18.06.2013
BB 2013/6 Omzendbrief toezicht beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek recht Omzendbrief 07.06.2013
Externe personeelsmobiliteit - van besluit naar praktijk - hulpmiddelen Uitvoeringsbesluit 30.05.2013
BB 2013/5 Wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht Omzendbrief 19.04.2013