Regelgeving

In deze rubriek vindt u een overzicht van Vlaamse regelgeving bestemd voor de lokale besturen. U kan uw zoektocht verfijnen door te filteren op type ( bv. decreet, omzendbrief,...) op thema( bv. financiën, erediensten, ...). Daarnaast kan u ook filteren op bestuur en publicatiejaar.

Nr omzend Titel Type Datum
BB 2015/2 Omzendbrief aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016 Omzendbrief 10.07.2015
BVR houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid Uitvoeringsbesluit 30.01.2015
BB 2014/4 Omzendbrief aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015 Omzendbrief 08.09.2014
BB 2014/3 Omzendbrief kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen Omzendbrief 28.03.2014
BB 2014/2 Omzendbrief subsidies gebouwen van de eredienst, georganiseerde vrijzinnigheid en crematoria Omzendbrief 28.03.2014
Ministerieel besluit subsidies gebouwen van de eredienst, vrijzinnigheid en crematoria Uitvoeringsbesluit 18.03.2014
Statutair personeel lokale besturen - Werken na 65 jaar Uitvoeringsbesluit 14.02.2014
Aanpassing procedure opheffing erkenningen Uitvoeringsbesluit 14.02.2014
BB 2014/1 Omzendbrief verkiezingen besturen van de eredienst Omzendbrief 17.01.2014
Besluit Vlaamse Regering subsidies gebouwen van de eredienst, vrijzinnigheid en crematoria Uitvoeringsbesluit 20.12.2013
besluit tot wijziging evenwichtscriteria BBC-besluit Uitvoeringsbesluit 22.11.2013
BB 2011/01 Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit Omzendbrief 18.11.2013
BB 2013/8 Omzendbrief invoering BBC Omzendbrief 18.10.2013
Is werken na 65 jaar mogelijk voor statutair personeel? Decreet/wet 06.09.2013
BB 2013/7 Omzendbrief digitale rapportering BBC Omzendbrief 06.09.2013
Decreet subsidies gebouwen van de eredienst, vrijzinnigheid en crematoria Decreet/wet 12.07.2013
Ministerieel besluit digitale rapportering Uitvoeringsbesluit 09.07.2013
BB 2013/6 Omzendbrief toezicht beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek recht Omzendbrief 07.06.2013
Externe personeelsmobiliteit - van besluit naar praktijk - hulpmiddelen Uitvoeringsbesluit 30.05.2013
BB 2013/5 Wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht Omzendbrief 19.04.2013
BB 2013/4 Omzendbrief meerjarenplanning en budget 2014 Omzendbrief 22.03.2013
BB 2013/3 Omzendbrief toezicht politiezones Omzendbrief 15.03.2013
BB 2013/01 Omzendbrief boekhouding besturen van de eredienst (versie 2013) Omzendbrief 01.03.2013
Vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau Uitvoeringsbesluit 19.02.2013
Ministerieel besluit wijziging modellen boekhouding besturen van de eredienst Uitvoeringsbesluit 12.02.2013
Besluit van de Vlaamse Regering tot nadere uitvoering van de mandatendatabank Uitvoeringsbesluit 18.01.2013
Besluit Vlaamse Regering tot wijziging erkenningsbesluit Uitvoeringsbesluit 21.12.2012
BVR wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale en provinciale besturen Uitvoeringsbesluit 21.12.2012
Besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst Uitvoeringsbesluit 14.12.2012
Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC Uitvoeringsbesluit 26.11.2012
Besluit tot wijziging van het BBC-besluit Uitvoeringsbesluit 23.11.2012
Wijzigingsbesluit rechtspositieregeling gemeente-, provincie- en OCMW-personeel Uitvoeringsbesluit 23.11.2012
BB 2012/2 Start van de lokale en provinciale bestuursperiode Omzendbrief 19.10.2012
Wijzigingen Gemeente-, Provincie- en Ocmwdecreet treden in werking Uitvoeringsbesluit 18.10.2012
BB 2012/1 Begrotingsinstructies voor 2013 Omzendbrief 20.07.2012
Decreet tot wijziging van het eredienstendecreet Decreet/wet 06.07.2012
BB 2011/4 Beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen en gebruik van informatiemiddelen Omzendbrief 14.10.2011
BB 2011/5 Omzendbrief: samenstelling administratief dossier onteigeningen Omzendbrief 14.10.2011
Besluit van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen Uitvoeringsbesluit 14.10.2011
Plan- en rapporteringsverplichtingen lokale besturen Decreet/wet 15.07.2011
Kiesdecreet (gemeente/provincie) Decreet/wet 08.07.2011
BB 2011/2 Raadpleging van bevolkingsregisters door gemeente en OCMW voor interne doeleinden Omzendbrief 01.07.2011
Besluit van de Vlaamse Regering over de externe personeelsmobiliteit Uitvoeringsbesluit 20.05.2011
BB 2010/05 Doortrekkersterreinen en pleisterplaatsen voor woonwagenbewoners Omzendbrief 17.12.2010
Aandeel van de gemeenten in de extra Eliacompensatie voor 2010 n.a.v. het lokaal pact Uitvoeringsbesluit 14.12.2010
Aanstelling van erkende landmeters Decreet/wet 10.12.2010
Wjiziging besluit betreffende de uitvoering van het inburgeringsdecreet Uitvoeringsbesluit 10.12.2010
Rechtspositieregeling personeel OCMW Uitvoeringsbesluit 12.11.2010
Vlaams integratiebeleid: besluit VR uitvoering decreet Uitvoeringsbesluit 12.11.2010
Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's Uitvoeringsbesluit 01.10.2010